Scholingsaanbod

Ontwikkel je Expertise: Trainingsprogramma voor Kleuterleerkrachten

Bij De Stip bieden we een trainingsprogramma aan voor kleuterleerkrachten die zich willen verdiepen in complexe onderwijsbehoeften. Dit 8-daagse programma, dat volledig doorlopen moet worden, biedt een unieke kans om je kennis en vaardigheden te verrijken.

 

Wat kun je verwachten?

Tijdens het programma krijg je de kans om mee te lopen in verschillende groepen op De Stip. Je ontvangt uitgebreide informatie over diverse onderwerpen en neemt deel aan intervisiesessies. Onder begeleiding van een ervaren en gespecialiseerde schoolpedagoog en met inhoudelijke input van onze gedragswetenschappers, leerkrachten en het ondersteuningsteam, krijg je een breed perspectief op het onderwijs aan kleuters met speciale behoeften.

Daarnaast kijken we samen met jou naar jouw eigen kennis en handelen binnen je huidige groep in het regulier onderwijs. Onze experts van De Stip komen ook bij jou in de klas om je te ondersteunen bij actuele vraagstukken en helpen je om de opgedane kennis toe te passen in jouw dagelijkse praktijk.

 

Praktische Informatie

  • Aantal plaatsen: 5 deelnemers per keer
  • Startmomenten: 3 keer per jaar
  • Voor wie: Alle afgestudeerde kleuterleerkrachten binnen samenwerkingsverband Noord-Kennemerland

Alle besturen aangesloten bij SWV Noord-Kennemerland zijn op de hoogte van dit aanbod en hebben toegezegd deze training te faciliteren.

Grijp deze kans om je expertise te verdiepen en meld je aan voor ons trainingsprogramma!
Voor vragen kun je contact opnemen met Desiree Elzinga: d.elzinga@ronuitonderwijs.nl.
Aanmelden kan via de mail op directiedestip@ronduitonderwijs.nl.

 

 

 

 

Ronde 1 

Datum: 

Tijd: 

 

 

 

Dag 1. Alles is een routine  

Dinsdag 17-09-2024 

8.10-14.30  

Dag 2. Visuele ondersteuning 

Woensdag 02-10-2024 

14.30-16.30  

Dag 3. Taalondersteuning 

Vrijdag 18-10-2024 

8.10-14.30  

Dag 4. Aansluiten en bijsturen 

Dinsdag 12-11-2024 

8.10-14.30  

Dag 5. Begrenzen en bijsturen  

Woensdag 27-11-2024          

14.30-16.30 

Dag 6. Preventief handelen bij gedragsproblemen   

Vrijdag 13-12-2024 

8.10-14.30  

Dag 7. Omgaan met emoties in een groep  

Dinsdag 14-01-2025 

8.10-14.30  

Dag 8. Traumasensitief onderwijs  

Vrijdag 31-01-2025 

8.10-14.30  

 

 

 

Ronde 2 

Datum: 

Tijd: 

 

 

 

Dag 1. Alles is een routine  

Vrijdag 08-11- 2024 

8.10-14.30  

Dag 2. Visuele ondersteuning 

Woensdag 20-11-2024 

14.30-16.30  

Dag 3. Taalondersteuning 

Dinsdag 10-12-2024 

8.10-14.30  

Dag 4. Aansluiten en bijsturen 

Vrijdag 17-01-2025 

8.10-14.30  

Dag 5. Begrenzen en bijsturen  

Woensdag 29-01-2025          

14.30-16.30 

Dag 6. Preventief handelen bij gedragsproblemen   

Dinsdag 04-03-2025 

8.10-14.30  

Dag 7. Omgaan met emoties in een groep  

Dinsdag 25-03-2025 

8.10-14.30  

Dag 8. Traumasensitief onderwijs  

Woensdag 09-04-2025 

8.10-14.30  

 

 

Ronde 3 

Datum: 

Tijd: 

 

 

 

Dag 1. Alles is een routine  

Vrijdag 07-02-2025 

8.10-14.30  

Dag 2. Visuele ondersteuning 

Woensdag 26-02-2025 

14.30-16.30  

Dag 3. Taalondersteuning 

Dinsdag 18-03-2025 

8.10-14.30  

Dag 4. Aansluiten en bijsturen 

Dinsdag 01-04-2025 

8.10-14.30  

Dag 5. Begrenzen en bijsturen  

Woensdag 16-04-2025          

14.30-16.30 

Dag 6. Preventief handelen bij gedragsproblemen   

Vrijdag 16-05-2025 

8.10-14.30  

Dag 7. Omgaan met emoties in een groep  

Dinsdag 03-06-2025 

8.10-14.30  

Dag 8. Traumasensitief onderwijs  

Vrijdag 27-06-2025 

8.10-14.30  

 

 

 

Samen voor een sterke start