Uitgangspunten

Onze school valt onder Stichting Ronduit (openbaar primair onderwijs in Alkmaar). Ronduit Onderwijs ondersteunt de Stip op bestuurlijk niveau en is trots op de aanvulling en ondersteuning die de Stip kan bieden voor de andere scholen binnen ons samenwerkingsverband. Ronduit draagt hiermee bij aan een dekkend netwerk.  

Missie van Ronduit Onderwijs
Op onze scholen bereiden we kinderen voor op de toekomst. Een belangrijke missie! Daarom bieden we een veilig fundament voor een leven lang leren. Voor leerlingen én professionals. Hoe we dat doen? Ondernemend, met eigenaarschap en gericht op ontwikkeling en doel.