Huisvesting

De Stip is gehuisvest in het schoolgebouw van SBO de Piramide. In de dagelijkse gang van zaken, zoals schooltijden en studiedagen, sluiten we zoveel mogelijk aan bij SBO de Piramide.

Bestuurlijk gezien maakt De Stip onderdeel uit van SO De Spinaker. De Spinaker heeft diverse vestigingen in de kop van Noord-Holland. Voor het speciaal onderwijs geldt dat er op drie vestigingen lesgegeven wordt:

De Stip, locatie Slochterwaard Alkmaar
Deze onderwijs- zorggroepen zijn een tijdelijke voorziening voor leerlingen in de kleuterleeftijd waarbij onderwijs en jeugdhulp met elkaar samenwerken voor een goede onderwijsstart en met ouders samen kijken wat een passende vervolgplek zou kunnen zijn.

SO-Regio locatie Kortenaerkade Alkmaar
Op de Spinaker Regio is een cluster 4 school voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8 met complexe onderwijs- en zorgbehoeften waarbij het gedrag op de voorgrond staat.

Polderpracht en Oostwijk
Op deze zorgboerderijen is er maatwerk voor kinderen die om uiteenlopende redenen (tijdelijk) niet naar school kunnen.

Samen voor een sterke start